Liên kết

Thứ Năm , 08/12/2016 | 01:52 PM

- Điểm thuê xe đạp:

+ HG Huế travel: 18 Dương Văn An, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3932789

+ Huetourist: 11 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Huế 

Free call: 1800 1089

Điện thoại: (+84)234.3816 263 – 3953 333       

+ ABS Travel: 51 Lê Lợi, Thành phố Huế 

Điện thoại: (+84)234.3932 499

+ Long café: 19 Hùng Vương, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3820 800

+ LamTravel: 14 Chu Văn An, Thành phố Huế 

Điện thoại: (+84)234.3938 591

+ Hue Smile travel: 40A/42 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Huế 

Điện thoại: (+84)935.484 415

+ Bạn Đồng Hành tại Huế: 33 Võ Thị Sáu, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3934 455    

- Điểm thuê xe máy:

+ Thành Anh: 73 Hùng Vương, Thành phố Huế 

Điện thoại: (+84).163 8452 790/935 456 389

+ Impressiveland Travel: 07 Phạm Ngũ Lão, Thành phố Huế 

Điện thoại: (+84).905 983 678

+ Long café: 19 Hùng Vương, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3820 800

+ LamTravel: 14 Chu Văn An, Thành phố Huế 

Điện thoại: (+84)234.3938 591

+ Motorvina Travel: 42/14 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Huế 

Điện thoại: (+84)234.3866 599

+ Thanh Tu Travel: 13 Võ Thị Sáu, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3833 506

+ Du lịch trải nghiệm mới: 42A Nguyễn Tri Phương, Thành phố Huế 

Điện thoại: (+84)234.3832268

+ Hue Motorbike Tour: 60 Chu Văn An, Thành phố Huế 

Điện thoại: (+84). 168 612 1234

+ Hue Motorbike Rental: 29c Chu Văn An, Thành phố Huế 

Điện thoại: (+84). 935 37 37 35

- Dịch vụ thuyền rồng:

+ Bến thuyền Tòa Khâm: 49 Lê Lợi, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3846 743

Trung tâm TTXTDL