Liên kết

Thứ Năm , 08/12/2016 | 10:14 AM

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Camel travel

Địa chỉ: 62 Chu Văn An, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3829456     

Hạnh café

Địa chỉ: 28 Chu Văn An, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3837279                             

Hưng Thành travel            

Địa chỉ: 49 Chu Văn An, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3831417                 

Minh Mập Open - Tour    

Địa chỉ: 11 Nguyễn Thái Học, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3855855                             

Phi Long

Địa chỉ: 99An Dương Vương, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3823014                 

Sinh café

Địa chỉ: 37 Nguyễn Thái Học, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3823309

Treking travel

Địa chỉ: 26Nguyễn Thái Học, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3829839                 

Trường Thịnh

Địa chỉ: 97 An Dương Vương, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3819222     

Công ty TNHH HAV Travel

Địa chỉ: 20 Dương Văn An, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3810065    

Seat in coach Huế - Đà Nẵng - Hội An

Địa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, Tp Huế

Điện thoại miễn phí: 1800 10 89;  (+ 84) 234 3816 263

Web: www.ticket.whr.vn

Bến xe phía Nam

Địa chỉ: 97 An Dương Vương, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3826065

Bến xe phía Bắc

Địa chỉ: phường An Hòa, Thành phố Huế

Điện thoại: (+84)234.3522716/3588490

    

CÁC HÃNG TAXI

+ Taxi Thành Đô                  (+84)234.383 83 83

+ Taxi Hương Giang            (+84)234.378 78 78

+ Taxi Gili                             (+84)234.382 82 82

+ Taxi Vàng                          (+84)234.379 79 79

+ Taxi Mai Linh                   (+84)234.389 89 89

+ Taxi Phú Xuân                  (+84)234.387 87 87

+ Taxi Thành Công              (+84)234.357 57 57

+ Taxi Hoàng Sa                   (+84)234.355 55 55

+ Taxi Hoàng Anh                (+84)234.375 75 75

+ Taxi Sun                             (+84)234.366 77 88

 

Trung tâm TTXTDL