Liên kết

  Thông tin doanh nghiệp

  Tên doanh nghiệp:     Công ty TNHH Phú Đạt Gia

  Email:     phudatgiahue@gmail.com

  Địa chỉ:     65 Nguyễn Biểu

  Hoạt động kinh doanh:     Công ty TNHH Phú Đạt Gia được thành lập trong bối cảnh khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên chính trong sự ra đời muộn và với hoàn cảnh như vậy nên Công ty đã chủ động tạo dựng định hướng riêng cho mình để tự khẳng định. Đồng thời từng bước tạo nên thế và lực mới với mục đích có thể tự tin song hành cùng các đơn vị bạn tại địa phương và dần vươn ra trên phạm vi toàn quốc. Với chức năng kinh doanh: + Tổ chức sự kiện + Lữ hành & Khách sạn + Thương mại + Vận chuyển khách Du lịch (cho thuê xe Ô tô đời mới 4 chỗ đến 45 chỗ)

  Danh mục sản phẩm
  STT Loại sản phẩm / dịch vụ Tên sản phẩm / Dịch vụ Hình ảnh Mô tả
  1 Du lịch Tổ chức sự kiện
  Công ty TNHH Phú Đạt Gia được thành lập trong bối cảnh khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên chính trong sự ra đời muộn và với hoàn cảnh như vậy nên Công ty đã chủ động tạo dựng định hướng riêng cho mình để tự khẳng định. Đồng thời từng bước tạo nên thế và lực mới với mục đích có thể tự tin song hành cùng các đơn vị bạn tại địa phương và dần vươn ra trên phạm vi toàn quốc. Với chức năng kinh doanh: + ...
  2 Du lịch Tổ chức sự kiện ggfdbh