Liên kết

Thứ Tư , 27/09/2017 | 09:05 AM

THÔNG BÁO
Gia hạn thời gian nhận kịch bản phim quảng bá Du lịch Thừa Thiên Huế

Cuộc thi làm phim quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế năm 2017 được tổ chức nhằm phát huy khả năng sáng tạo của các tổ chức, cá nhân sáng tác các tác phẩm phim tiêu biểu để Sở Du lịch lựa chọn sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá của ngành Du lịch Thừa Thiên Huế.

Sau thời gian triển khai đến nay, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được sự phản hồi tích cực từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh. Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có thêm thời gian đầu tư cho các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục nhận kịch bản phim đến hết ngày 15/10/2017. Các tác phẩm phim dự thi tiếp tục nhận đến 30/11/2017.

Vui lòng gửi các tác phẩm dự thi trực tiếp về Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Huế
- Địa chỉ: Số 04 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế
- Điện thoại: 0234. 3828288 – 0985800789 (Ông Nguyễn Minh Toàn).
Thông tin chi tiết về tác phẩm dự thi được thể hiện trong Thể lệ cuộc thi tại website sdl.thuathienhue.gov.vn, www.vietnamhuetourism.vn, Fanpage Hue Tourism Information Center, Fanpage Sở Du lịch Thừa Thiên Huế.