Liên kết

Thứ Sáu , 04/05/2018 | 11:07 AM

Kính gửi Quý doanh nghiệp!

Nhằm thúc đẩy thi đua, cạnh tranh lành mạnh, không ngừng nâng cao dịch vụ, đa dạng hoá sản phẩm, tạo môi trường kinh doanh du lịch và các dịch vụ đi kèm chuyên nghiệp, hiện đại; kịp thời phát hiện và tôn vinh những doanh nghiệp có nhiều đóng góp quan trọng, tích cực cho sự nghiệp phát triển chung của toàn ngành. Theo đó, ngày 02 tháng 3 năm 2018, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch tổ chức “Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế năm 2018”, đồng thời công bố rộng rãi cũng như gửi thư mời kèm theo thể lệ và quy chế xét thưởng đến tất cả các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh.

Đến nay, Sở đã nhận được nhiều hồ sơ tham dự của nhiều đơn vị. Tuy nhiên, để tạo nên thành công và uy tín hơn nữa cho Giải thưởng cũng như tạo sân chơi thực sự công bằng cho các doanh nghiệp tham gia, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn tiếp tục nhận thêm sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của các Quý doanh nghiệp. Vì vậy, Sở sẽ kéo dài thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/5/2018.

Sự đồng hành của Quý doanh nghiệp chính là động lực và mục tiêu để chúng tôi tổ chức “Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế năm 2018”.

Trân trọng!

Hồ sơ tham dự bao gồm:

1. Tờ trình (kèm mẫu)

2. Bản báo cáo thành tích (Kèm mẫu)

3. Báo cáo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước năm 2016, 2017 (Bản photo có công chứng). Hoặc bản báo cáo kết quả kinh doanh của đơn vị theo mẫu do Bộ VH,TT&DL (ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014) và bản xác nhận nộp xác nhận nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan chức năng (Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh).

4. Các giấy chứng nhận và bằng khen (Nếu có)

Link đính kèm:

http://vietnamhuetourism.vn/Uploads/LibrarryDocument/40/20180320105925_1721272936.doc

http://vietnamhuetourism.vn/Uploads/LibrarryDocument/39/20180320104457_536958590.doc