Liên kết

Thứ Ba , 10/07/2018 | 02:03 PM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BAN TỔ CHỨC

Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế năm 2018

------------------------------------------------------------

 

THÔNG BÁO

 

Triển khai Kế hoạch 265/KH-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Chương trình trọng điểm phát triển du lịch – dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và chương trình xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã tổ chức xét tặng Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế năm 2018. Trong thời gian triển khai Ban Tổ chức đã nhận được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến nay, Ban Tổ chức đã xét chọn các đơn vị đạt Giải thưởng như sau:

1. Giải thưởng Khách sạn hàng đầu tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Công ty TNHH Laguna;

- Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành.

2. Giải thưởng Lữ hành hàng đầu tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Công ty Cổ phần Du lịch & Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel);

- Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội;

- Công ty Cổ phần Du lịch Apex Việt Nam;

- Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt;

- Chi nhành Công ty Saigontourist tại Đà Nẵng;

- Công ty TNHH Du lịch Thương mại Á Đông Vidotour;

- Công ty Cổ phần Du lịch HG Huế.

3. Giải thưởng Dịch vụ Ăn uống hàng đầu tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Công ty Cổ phần Du lịch DMZ.

4. Giải thưởng Dịch vụ Mua sắm hàng đầu tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Công ty TNHH Thiên Hương.

5. Giải thưởng Dịch vụ Vận chuyển hàng đầu tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Công ty TNHH Phương Ty.

Ban Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo đến Quý doanh nghiệp và các tổ chức/cá nhân được biết. Kết quả Giải thưởng được công bố trên trang web chính thức của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế và Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch từ ngày 10/7 đến hết ngày 09/8/2018. Mọi yêu cầu giải quyết khiếu nại liên quan đến kết quả Giải thưởng xin vui lòng gửi văn bản đến:

BAN TỔ CHỨC

Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế năm 2018

Địa chỉ: 04 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế

Điện thoại: 0886611555/0905660669 (Ông Trương Thành Minh).

Email: ttttxtdl.sdl@thuathienhue.gov.vn/ttdl.tip@gmail.com