Liên kết

Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Thừa Thiên ...

Đối tượng dự thi là các nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong tỉnh, trong nước và quốc tế, những người quan tâm ...

Chi tiết