Liên kết

Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế - bức ...

Dù không có tuổi đời lâu như nhà thờ Chính tòa Phủ Cam nhưng hơn nửa thế kỷ tồn tại, nhà thờ Dòng Chúa Cứu ...

Chi tiết