Liên kết

Quy định mới về hướng dẫn viên trong ...

Luật Du lịch 2017 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Luật Du lịch ...

Chi tiết

Thông báo triển khai quản lý hướng dẫn ...

Ngày 27/10, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 1342/TCDL-LH gửi các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ...

Chi tiết