Liên kết

Danh sách các bảo tàng tại Huế

Danh sách các bảo tàng tại Huế

Chi tiết

BẢO TÀNG ĐỒ SỨ KÍ KIỂU THỜI NGUYỄN

Nhà trưng bày bảo tàng hiện nay nguyên là tư thất của cụ Đông các đại học sĩ Trần Đình Bá (1867-1933). Đây là ngôi ...

Chi tiết

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Cùng với Nghệ An - quê hương sinh ra Người, tỉnh Thừa Thiên Huế là quê hương thứ hai nuôi dưỡng và tài bồi cho ...

Chi tiết

Bảo tàng Cổ vật Cung Đình Huế( Điện ...

Nằm trong Thành Nội, đây là Bảo tàng được thành lập sớm nhất ở Huế, vào năm 1923, với danh xưng đầu tiên là Musee’ ...

Chi tiết