Liên kết

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Cùng với Nghệ An - quê hương sinh ra Người, tỉnh Thừa Thiên Huế là quê hương thứ hai nuôi dưỡng và tài bồi cho ...

Chi tiết

Bảo tàng Cổ vật Cung Đình Huế( Điện ...

Nằm trong Thành Nội, đây là Bảo tàng được thành lập sớm nhất ở Huế, vào năm 1923, với danh xưng đầu tiên là Musee’ ...

Chi tiết